• บริษัทฮอนด้าสมุทรปราการ เป็นเกียรติ์อย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมอบรางวัล ให้แก่น้องๆเยาวชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแสดงออกที่ถูกต้อง และ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนต่อไป

  13 ม.ค. 2562

  ผู้ชม 54 ครั้ง

 • เพราะเราอยากให้สังคมไทยน่าอยู่" บจก.ฮอนด้า สมุทรปราการ x เอ.พี. ฮอนด้า เล็งเห้นถึงปัญหาอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การขับขี่ปลอดภัย ทั้งภาคทฤษฎี และ ปฎบัติ ให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ นอกจากนี้ยังได้บริจาคหมวกกันน๊อคให้แก่น้องๆทุกคน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสุดท้ายนี้ทางบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางผู้อำนวยการ คุณสุพัตตรา ลิ้มวัตนชัย ให้ความอนุเคราะห์ทางเราได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้

  12 ธ.ค. 2561

  ผู้ชม 92 ครั้ง

 • บริษัทฮอนด้าสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุน ป้ายประชาสัมพันธ์จราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่นี้

  21 ธ.ค. 2561

  ผู้ชม 36 ครั้ง

Engine by shopup.com